Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk om deze goed door te nemen alvorens u een overeenkomst aangaat. U tekent namelijk met de overeenkomst tevens voor de algemene- en certificatievoorwaarden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden                                                     

De volgende zaken komen daarin aan bod;

- Overeenkomst
- Geheimhouding en zorgvuldigheid
- Verplichtingen van de klant
- Uitvoering van de opdracht
- Rapportage en certificatie
- Publicaties
- Betalingen en facturering
- Aansprakelijkheid
- Geschillen
- Overmacht
- Tussentijdse beëindiging
- Duur van de overeenkomst