Certificatievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld door SPEN Certificatie B.V., met als doel om bedrijven en organisaties die door SPEN gecertificeerd willen worden te informeren over de werkwijze en de daarbij behorende rechten en plichten.

Klik hier voor de certificatie voorwaarden                                                

De volgende zaken komen daarin aan bod;

- Werkwijze
- Voorwaarden
- Rechten van het certificaat
- Geldigheid van het certificaat
- Schorsen en intrekken van het certificaat
- Klachtenprocedure
- Plichten certificaat
- Gebruik certificatiemerk
- Overige bepalingen