. 

Over ons

SPEN Certificatie B.V. is een certificatie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor systeemcertificeringen onder registratienummer C378.

Sinds de oprichting van SPEN op 1 september 1997 zijn er talloze personen en bedrijven gecertificeerd door SPEN.

Beleid

De intentie van certificatie is om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden (klanten van de certificerende instelling, certificaatgebruikers, overheidsinstanties, niet overheidsinstellingen, consumenten en overig publiek) vertrouwen hebben dat het managementsysteem van een gecertificeerd bedrijf alle gespecificeerde eisen vervult. De waarde van certificering is het niveau van algeheel vertrouwen in de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en kwaliteit van een audit die de certificerende instelling uitvoert/heeft uitgevoerd. Deze onderdelen staan onder expliciet toezicht van het college van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Klik hier om de gehele beleidsverklaring van SPEN in te zien.

Werkwijze

Alvorens over te kunnen gaan tot het certificeren van systemen voor kwaliteit en veiligheid houdt SPEN een beoordeling van de aanvraag voor het certificeren. Als deze beoordeling goed is verlopen, volgt er een bevestiging van de certificering waarna de beoordeling van de documentatie plaats vindt. Na het onderzoek, dat dus in de vorm van een audit plaatsvindt ontvangt men bij een positief resultaat een certificaat.

Het systeem van certificering is gebaseerd op het periodiek aantonen dat men nog over de vastgestelde kennis en/of vaardigheden beschikt of dat het bedrijfssysteem nog voldoende adequaat is. Derhalve zijn er periodieke audits en/of tussentijdse beoordelingen noodzakelijk om dit vast te stellen.

Klanten

Uiteraard vindt SPEN het belangrijk dat u als klant tevreden bent over onze dienstverlening. Middels klant tevredenheid onderzoeken meten wij non stop of de dienstverlening ook daadwerkelijk voldoet aan uw eisen. Om u een beeld te geven van onze klantenportefeuille, verwijzen we u graag door naar onze referentielijst. Tevens staan al onze klanten vermeldt in het register van onze website.

 

 .